Regionalni samit Roma 2017…

Standard

Samit Roma ili ti skup “pametnih glava” po treći put u Prištini. Dakle od 2015.g., se pripadnici romske zajednice pod podroviteljstvom Civil Rights Defenders okuplja kako bi se konstruktivnim raspravama mapirali nagomilani problemi ove najmarginallizovanije zajednice mogu slobodno reći na svetu.

Ove godine učestvovalo je 90 učesnika sa Kosova, Albanije, Crne Gore, Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Turske, Švedske i Mađarske. Cilj ovog događaja je  promovisanje i jačanje regionalne saradnje u prevazilaženju izazova i problema sa kojima se Romi suočavaju na zapadnom Balkanu, kako bi učesnici mogli deliti i učiti iskustva jedni drugih i podstaknuti nove inicijative i regionalnu saradnju.

anticiganizam 2

Međutim moje viđenje je ustvari da smo mi Romi na  našu veliku žalost nejedinstveni, nemamo nacionalni interes niti nacionalnu svest. U zemljama eks Jugoslavije,  Vlade svih država uglavnom imaju “Strategije za Rome i Romkinje” koje bi tebalo da promene našu siromašnu i nedovoljno obrazovanu zajednicu. Primera radi “Strategija” na Kosovu se ne bavi Diskriminacijom Roma, samim tim nema ni prijava o Diskriminaciji u 2016.g. rekao je Zaštitink građana na Kosovu g. Hiljmi Jašari !!! Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković u izjavi RTS-u povodom Svetkog Dana tolerancije izjavila  da su, prema zvaničnim podacima, u 2016. godini “najviše bile diskriminisane žene i osobe sa invaliditetom.”  Ali ja u ovo ne verujem, a VI?

Link Politika 

Romska nacionalna manjina je najviše diskriminisana populacija u Srbiji, a u posebno teškom položaju su Romkinje, koje su, kakao je rečeno danas, uglavnom dvostruko diskriminisane – i kao Romkinje i kao žene.

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković je istakla da se najveći broj pritužbi koji stiže toj instituciji se odnose na diskriminaciju romske nacionalne manjine i to u različitim oblastima. „Broj pritužbi koje stižu povereniku ukazuju da Romi jesu društvena grupa koja je najčešće diskriminisana, a uglavnom su diskriminisani prilikom zapošljavanja, u oblasti obrazovanja, u postupcima različitih ostvarivanja prava pred organima javne vlasti”, rekla je Janković na konferenciji „Diskriminacija Roma i Romkinja – iskustva poverenika za zaštitu ravnopravnosti”.

Ovo je izjava listu Politika iz 2016.godine!!!Politika

I šta sada misllite, jesmo ili nismo diskriminisani? Vraćamo se na izjavu g. Jašarija, eto i na Kosovu nema Diskriminacije!!! A gde su bre 120 hiljada Roma sa Kosova(nezvanični podaci romskih aktivista), popis iz 1991 ukazuje da je bilo  45.745 Roma ili (2,34%) od ukupnog stanovništva, ovaj broj ne pokazuje stvarni broj jer se veliki broj Roma plašio deklarisanja da je pripadnik romske zajednice!!! , te su se izjašnjavali kao Albanci, Srbi ili Jugosloveni. izvor

Danas na Kosovu živi samo oko 10 hiljada Roma! Iskustva koja sam slušao na Roma Samitu 2017 ukazuju da su Romi sa Kosova “kolateralna šteta”, jer su uglavnom bez posla, adekvatnog stanovanja, u segregisanim odeljenjima u osnovnim školama iako žive u mestima u kojima većinsko stanovništvo čine Srbi! Danas u Prištini pripadnike romske zajednice koji žive u tom gradu je prava retkost videti.

Iako međunarodne organizacije kao što su ERRC, CRD, OEBS kao i mnoge druge putem raznih projekata pokušavaju da promene ovu činjenicu, na žalost romska zajednica, imam osećaj da tapka na mestu.

Interesantan je primer iz Švedske koji je sa nama podelio g.Fred Taikon iz romske organizacije “E Romani Glinda”. Naime, jedna romska žena je želela da uđe na bazen, ali joj je vlasnik tog bazena zabranio ulazak! Ona je zamolila ljude koji su  tada tu bili da joj budu svedoci na sudu, i kažu  da joj je zabranjen pristup bazenu jer je romkinja. posle kraćeg vremena podneta je tužba a došli su i svedoci, doneta je presuda da vlasnik bazena mora platiti odštetu! Šta mislite, koliko je plaćena kazna za DISKRIMINACIJU? Ni manje, ni više, nego 20 hiljada eura. Dakle poenta je, u Švedskoj biti diskriminator veoma  je skupo! Jedan od dobrih mehanizama koja država može primeniti, onoj kojoj je stalo do svih njenih građana.

Ovaj primer, barem po mom mišljenju ukazuje da ukoliko neka država stvarno želi uticati na bolji položaj romske zajdnice, to može vrlo lako raznim mehanizmima ostvariti. Na ovom skupu mogu reći da su bili prisutni romski aktivisti koji mogu bez ikakavih problema na svakom nivou razgovarati i predlagati rešenja za romske probleme. Bila mi je čast i zadovoljstvo slušati mlade, obrazovane Rome i Romkinje dok govore o svojim borbama za bolji život romske zajednice.

Na žalost, moja konstatacija da smo nesložni i dalje ostaje, ali možda je to i dobro da bi neki aktivisti, političari uočili svoje greške. Dakle, romsko -romski dijalog, je najbitiniji što je u suštini i bio Roma samit 2017. Smatram, da bi sve Vlade Zapadnog Balkana trebale da nam pruže šansu da budemo jednaki među jednakima! A možda i više nismo na TOP AGENDI EU, pa se nekako problemi Roma guraju u stranu? Znate, tamo na Vidikovcu već peti put dve romske porodice maltertiraju policiji dobro poznati huligani, koji su ovog puta ispod maski rušile dve barake u kojima žive više od 15 članova, u Kruševcu ovog leta postavljen ZID zbog zvučne izolacije, jer će Romi koji žive u tom naselju ogluveti od buka automobila, samo ne znam kako do sad nisu ogluveli? A možda to država brine o nama po nekoj novoj “Strategiji” za koju mi ne znamo!

Još nešto da ne zaboravim sam naslov ovog Samita odnosno termin “ANTYGYPSYM”, mi nekako ne odogovara, ne sviđa, u prevodu ANTICIGANIZAM, pa zar se još od 1971.godine se ne borimo za nazov ROM a ne CIGANIN? Možda bi bolje bilo “ANTIROMANIPA“?