Nezabeleženi Holokaust

Standard
Gypsies 4

Gypsies 4

Phabol lampa
Phabol lampa, phabol lampa mashkaro logori
Phabol lampa, phabol lampa mashkaro logori

Oj svetinel, oj svetinel sa amare Rromenge
Oj svetinel, oj svetinel sa amare Rromenge …..

Ovo su sthovi pesme koja je nastala u logorima u kojima su mučeni i ubijani pripadnici romske zajenice.

Danas gledam da gotovo niko od naših srpsko-romskih lidera ne priča o današajem Danu 2. avgust koji se ponegde u svetu obeležava kao godišnjica masovnog ubijanja Roma tokom Drugog svetskog rata.
Smrt blizu pola miliona ljudi često se opisuje kao „nezabeleženi holokaust”, ali pojedine evropske zemlje i danas oklevaju da priznaju masakr nad Romima. Zašto???

Continue reading